WERKWIJZE

Kennismaking en intake
Eerst hebben we een intakegesprek met ouders én kind, om te kijken of er een klik is en om de hulpvraag goed scherp te krijgen vanuit de ouders. Dit is altijd met kind én ouders om richting te geven aan het traject en een goed commitment te hebben. Tevens is het een moment waarbij ik vertel over mijn werkwijze en we afspraken maken.

Talent- en doelengesprek
Daarna volgt een talentgesprek met het kind waarbij we ook kijken naar wat wil je graag anders zien en waar gaan we aan werken? Dit geeft de uiteindelijke richting van het traject, want het kind heeft dan zelf de regie over zijn/haar wensen en de beoogde verandering.

Vervolggesprekken
Daarna gaan we aan de slag met oplossingen. In elk traject worden de betrokkenen en de kring van helpers erbij gehaald en actief betrokken: wie heeft het kind nodig om de plannen uit te voeren en hoe kunnen ze helpen? Het kan zijn dat ik met het kind werk en/of de helpers uit de kring van het kind erbij haal, maar het kan ook voorkomen dat ik met (alleen) ouders verder ga. Of een mix daarvan.

We bedenken oplossingen vanuit de kracht van kind en ouders en werken dit uit: hoe ziet het er dan uit, wat heb je nodig? Dit doen we op de manier die past bij het kind en de ouders: pratend, tekenend, vervend, spelletjes spelend of nog weer anders.

Evaluatie
Gedurende het traject koppel ik terug hoe het ervoor staat: zijn we op de goede weg of moeten we bijsturen? Of zijn we er misschien al? Dit kan tijdens de laatste tien minuten van een kindsessie maar ook bijvoorbeeld door met een tussentijdse evaluatie en bijsturing te starten, voorafgaand aan een kind- of oudersessie.

Doel / einde traject

Aan het eind van het traject heeft het kind goed zicht op wat het graag anders zou willen zien en heeft daar een concreet plan voor in handen. Het kan zijn dat tijdens het traject al gewerkt wordt aan het plan en dat de verandering al gerealiseerd is. Het doel is vooral om het kind dusdanig in zijn/haar kracht te zetten dat het zelf met oplossingen kan komen voor uitdagingen waar het mee te maken heeft of krijgt en daarbij ook een versterkende kring om zich heen heeft verzameld, zich gesteund voelt en die weet in te zetten.

Locatie

De sessies kunnen in het Yogazenter plaatsvinden, waar zowel ruimte is voor bewegen, als creatieve oefeningen. Maar ook thuis, wandelend door de natuur of in overleg op school. Het gaat erom dat het kind zich prettig en veiligt voelt.

“Talenten, positivologie en de kring staan centraal.”