Aanbod

Kindercoaching
Ik bied kortdurende coachingstrajecten met als doel het ontdekken en inzetten van jouw talenten om te werken aan de dingen die je moeilijk vindt. Dit doe je samen met de mensen die dicht om je heen staan en die je die je kunnen versterken. Mensen die óók jouw jou talenten zien. Zodat je je zelf weer verder kunt met de opgedane inzichten, met zicht op je talenten én een flinke dosis positieve vibes!

Oudercoaching
Soms is het fijn om hulp te krijgen bij hoe je als ouders je kind nog beter kunt helpen of om kunt gaan met bepaalde uitdagingen in de opvoeding. Ik kijk met je mee, luister goed naar waar jullie tegenaan lopen en benoem de dingen die het kind al erg versterken, die er nog meer mogen zijn en waar nog winst valt te behalen. Ik hou een spiegel voor en samen gaan we op zoek naar oplossingen. Vaak liggen die al binnen handbereik, soms is het fijn om verder te kijken naar bijvoorbeeld het systeem waar het kind in zit of een familiesysteem met bepaalde patronen.

Leerlingbegeleiding
Door mijn jarenlange ervaring als leerkracht, kan ik ook leerlingbegeleiding op school verzorgen. Samen met het kind ga ik op zoek naar de kracht van het kind, de uitdagingen (dingen die nog niet zo lekker lopen) en hoe het kind zijn/haar talenten kan inzetten om de uitdagingen het hoofd te bieden. Dit kan tijdens en na schooltijd, altijd in afstemming en samenwerking met de groepsleerkracht en andere betrokkenen op school, zoals de intern begeleider.

Groepsbegeleiding, plusklas, denklab
Hiernaast bied ik ook begeleiding aan (kleine) groepen (hoogbegaafde) kinderen aan, waarbij ik zowel werk aan de persoonlijke doelen van individuele kinderen, als aan gemeenschappelijke delers die voor de hele groep gelden. Ik zorg daarbij voor veiligheid, voortdurende afstemming en vooral veel ruimte om te mogen zijn wie je bent en je te mogen ontwikkelen. Door mijn werkervaring, mijn bijscholing en mijn ervaring als ouder van een hoogbegaafde kind, heb ik een breed palet aan instrumenten, impulsen en begeleidingstechnieken om aan veel verschillende ontwikkelingsdoelen te kunnen werken. Denk aan: executieve vaardigheden, vaardigheden die horen bij leren leren, sociaal-emotionele vaardigheden, etc. Maar ook inhoudelijke uitdaging, projecten, creatieve vaardigheden en talentontwikkeling.
Samen met een school kan ik kijken naar de behoeften die op dat moment spelen en een klas oprichten waarin aandacht is voor een bepaalde doelgroep of die (tijdelijk) werkt aan specifieke vaardigheden.

Training Talentontwikkeling
Hiernaast bied ik trainingen en workshops aan op scholen en kinderdagverblijven gericht op het ontdekken van talenten, het versterken van die talenten en het inzetten van die talenten bij de uitdagingen waar de kinderen tegenaan lopen. Daarnaast versterken we het ‘potje veerkracht’ van de kinderen, vergroten we de positieve emoties en benoemen we de versterkende kring om het kind heen, die het kind kan inzetten.

Ontdekken van talenten en versterken van binnenuit als sleutel.